Posted in Vzdělání

Jak se soustředit na učení

Vytvořte si správné prostředí Vyberte si vhodné místo.V místnosti, kde chcete své studium vykonávat, byste měli mít ticho a zbavit se rozptýlení, jako je třeba telefon. V místnosti by neměla být ani…

Posted in Vzdělání

Hudební vzdělání

Je mnoho druhů vzdělání, mezi něž patří i vzdělání hudební. Není povinné a nemáme ho všichni. Samozřejmě nejvyšší úrovní hudebního vzdělání je hudební konzervatoř jako vysokoškolské studium. To má málokdo….

Posted in Vzdělání

Nespokojenost s tradiční výukou

Mnoho lidí není spokojeno s tradiční školní výukou. Současný vzdělávací model jim přijde nevyhovující a mnozí rodiče jsou ochotni platit nemalé peníze za vzdělávání svých dětí. Jiní jsou zase ochotni…