Previous Article Next Article Azylový dům jako poslední záchrana
Posted in Služby

Azylový dům jako poslední záchrana

Azylový dům jako poslední záchrana Posted on 5.5.2023

Ne všichni žijí v příznivé životní situaci, která jim přináší štěstí a spokojenost. Najdou se mezi námi i takoví, kteří to v životě neměli lehké, a to obzvláště se svým protějškem. Takzvanou poslední záchranou ze situace, která je více než kritická a zoufalá je Azylový dům, který je útočištěm a spásou pro všechny, kteří v něm můžou na čas bydlet.
starý dům

Co je Azylový dům?

V Azylovém domě skončí převážně maminky s dětmi, které byli součástí fyzického trápení, potýkali se se závislosti na alkohole svých partnerů a jejich děti byly svědky všeho negativního dění, které doma prožili. Poskytuje tedy ubytování a bydlení ženám, které to nejvíce potřebují a dává dětem příležitost, žít v klidném a přátelském prostředí.

Jak se dostat do tohoto domu?

Je nutno podotknout, že bydlení tohoto typu není pro všechny. Stojí se na něho fronta nebo alespoň se dodržuje pořadník žadatelů. Přednost se dává maminkám s dětmi, pak týraným a utlačovaným ženám. Zažádat si o toto bydlení je však dlouhý proces, který se neobejde bez ověřování skutečností a sociálního dohledu pracovnic domu, které zodpovídají za jeho pořádek.
máma s prckem v parku

Jak to v něm funguje?

Když už se dostanete na pořadník, bude vám poskytnutý pokoj, který bude patřit jen vám. Nečekejte však žádný luxus, jedná se o potřebné a dostačující vybavení, které vám bude poskytnuto. Musíte se smířit s tím, že bydlení sebou bude nést i přísná pravidla:
1.     Určení vycházek– budete mít přesně stanovenou dobu, která bude zahrnovat vaši večerku a musíte ji dodržovat.
2.     Návštěvy– jsou možné, ovšem omezené. Návštěvám je přístup povolen jen do společných prostor – nikoliv do prostor vašeho pokoje.
3.     Aktivní hledání práce a dalšího ubytování– bydlení v tomto domě není na věčnost a sociální pracovnice vám budou pomáhat  najít si nové zaměstnání a vlastní bydlení.
4.     Dozor a kontroly– ve vašem pokoji budete muset udržovat pořádek a smířit se s tím, že je nutné, aby byli sociální pracovnice kdykoliv pouštěné dovnitř na kontrolu.
5.     Papírování– s úřady, a to převážně o tom, že prozatím nemůžete bydlet jinde.
Bydlení v Azylovém domě je dočasné řešení a pomoc, kterou tato služba občanům v nouzi nabízí. Je však omezené na dobu pobytu jeden rok, kdy se pak vaše místo musí obsadit jinou rodinou nebo osobou. Vašim úkolem je se přes ten rok pokusit najít si práci, bydlení a začít žít jinak. Se vším vám samozřejmě pomůžou sociální pracovnice, které budete mít pořád k dispozici.