Previous Article Next Article Nespokojenost s tradiční výukou
Posted in Vzdělání

Nespokojenost s tradiční výukou

Nespokojenost s tradiční výukou Posted on 5.5.2023

Mnoho lidí není spokojeno s tradiční školní výukou. Současný vzdělávací model jim přijde nevyhovující a mnozí rodiče jsou ochotni platit nemalé peníze za vzdělávání svých dětí. Jiní jsou zase ochotni vzít sami na sebe učitelské povinnosti a děti učí doma prostě sami.
matematické vzorce

Kteří rodiče obvykle nejčastěji vyhledávají alternativy? Samozřejmě jsou to nejčastěji lidé, kteří mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami. To se týká dětí hendikepovaných nebo dětí, které mají specifické poruchy učení, děti trpící ADHD nebo ADD. Ovšem nejen těch. Týká se to také dětí, které jsou mimořádně talentované a potřebují individuální potřeby a běžná výuka pro ně není úplně vhodná.

Mnozí lidé, kteří mají „běžné“ děti a priori zavrhují alternativní školství. Jsou to často předsudky. I běžné děti totiž mají rozhodně nárok na individuální přístup. Individuální přístup totiž není jen pro ty, kteří mají specifické potřeby.

 

Jaké alternativy můžeme ve školství nalézt?


  • Alternativní školy – řadíme mezi ně například Montessori pedagogiku nebo Waldorfskou pedagogiku.

  • Soukromé školy – drží se sice „standardního“ vzdělávání, ale poskytují individuální přístup, méně žáků ve třídě atd.

  • Domácí škola – domácí učení je dnes legislativně možné a představuje v podstatě záležitost, nad kterou se už nikdo příliš nepohoršuje, i když dříve to bylo jiné.

  • Komunitní škola – jedná se o určitou alternativu domácího vzdělávání.

  • Svoboda učení – v podstatě se jedná unschooling. Jedná se o pedagogický směr, pro který v Čechách zatím není příliš velké pochopení. Dítě si totiž samo určuje, kdy se chce a kdy se bude učit.

 nekončící učení

Toto jsou ty nejzákladnější a nejobvyklejší principy. Samozřejmě není vůbec snadné si vybrat ten správný způsob vzdělávání. Už se stalo, že rodiče ve snaze najít ten správný model dítě „tahali“ z jednoho typu vzdělávání do dalšího. Že to nadělalo více škody než užitku, asi netřeba zdůrazňovat.