Previous Article Next Article Noclehárny spadají pod sociální služby
Posted in Služby

Noclehárny spadají pod sociální služby

Noclehárny spadají pod sociální služby Posted on 5.5.2023

Horolezci, vodáci, cykloturisté by něco podobného zřejmě uvítali, ovšem tentokrát máme na mysli skutečnou sociální pomoc poskytovanou lidem bez domova.
V současné společnosti je bohužel poměrně vysoké procento bezdomovců. Řada z nich přespává v parcích, na ulicích, v hromadných dopravních prostředcích, na nádražích, dokonce i v kontejnerech na tříděný odpad. Aby nedocházelo k takovým nepříjemnostem, které nejsou žádoucí pro obě strany, zřizují se speciální sociální zařízení, kterým se přezdívá „Noclehárny“.
Noclehárny jsou pojímány jako zařízení sociální prevence a definuje je zákon o sociálních službách. Jedná se o formu ambulantní pomoci lidem, kteří mohou využít přístřeší pro nocleh a pro provedení hygienických potřeb (toalety a umývárna). V některých případech bývá k dispozici i zajištění základních potravin.
společná ložnice

Využívání nocleháren je vázáno určitými pravidly

Klienti hradí za nocleh velmi nízké částky, většinou kolem 30 korun za noc. Jedná se však vždy o krátkodobé a dočasné řešení krizové situace, které zpravidla nepřesáhne 30 dnů. Cílem této služby je nabídnout lidem pomoc, aby byli schopni i v tomto případě najít vhodné zaměstnání a nebyli vyloučeni ze společnosti. Podmínkou k využívání této služby je prokázat se platným dokladem (občanským průkazem, řidičským průkazem, pasem, nebo náhradním dokladem, který vystaví městský magistrát nebo Policie ČR), dále osoba nesmí být pod vlivem omamných látek ani alkoholu, nesmí trpět infekčním onemocněním a nesmí se chovat agresivně. Dalším pravidlem je využívání noclehárny pouze v nočních hodinách. Noclehárna se přes den uzamyká, důvodem je tímto způsobem dotlačit osoby do zaměstnaneckého poměru, aby přes den lidé pouze nelenošili a služeb nezneužívali.
místnost s postelí

Kdo má zájem hledat si práci, a nemá kde bydlet, je vítán

Noclehárna tedy slouží těm, kteří mají zájem aktivně se podílet na zlepšení své vlastní sociální situace. Tito lidé se tu mohou vysprchovat, vyměnit špinavé oblečení, a tím pádem mají šanci hledat si zaměstnání, aniž by kohokoli odpuzovali svým zanedbaným vzhledem, zápachem, a špinavým oděvem.
Toto zařízení tedy neslouží jako sběrna ortodoxních, relativně zdravých bezdomovců, kteří jsou závislí na alkoholu, žijí doslova na ulicích, a nemají zájem pracovat ani na částečný úvazek, aby se mohli postarat sami o sebe vlastními silami.