Previous Article Next Article Co obnáší práce ve výškách
Posted in Nezařazené

Co obnáší práce ve výškách

Co obnáší práce ve výškách Posted on 19.6.2018

Práce ve výškách je postavena více na teoretické bázi, než je uváděna do praxe. Souvisí to pochopitelně s laxním přístupem mnoha firem, které zaměstnávají zájemce o práci i v oborech, co zdánlivě s výškovými pracemi vůbec nesouvisí. Jedním z příkladů může být práce IT technika v oboru bezdrátových sítí, který zajišťuje montáž směrové antény na střechu domu. Technik musí pochopitelně prokázat znalosti z oboru, které uplatní při zapojení a konfiguraci zařízení, ale zároveň musí být zdatným horolezcem, žonglérem, provazochodcem, a to bez závratí a hlavně bez reptání. Anténu na výškové konstrukce domů, které se mnohdy od sebe velmi liší, za něj zkrátka nikdo nenamontuje.
vybavení pro práce ve výškách.jpg
Paradoxem ovšem je, že řada techniků vůbec při takové práci není zajištěna bezpečnostními prvky. A přesto se pohybují po střechách, někdy se přes jejich okraje naklání, stojí na nezajištěném žebříku šest metrů nad zemí, s příklepovou vrtačkou, častokrát i bez pomocníka .

Co musí zajistit zaměstnavatel

Práce ve výškách je kvalifikována ztíženým pracovním výkonem pokaždé, jestliže se provádí již ve vzdálenosti 151 cm nad povrchem země nebo podlahy. V takovém případě musí mít pracovník k dispozici zajištění proti pádu. Bezpečnostní jištění se mimochodem týká i práce nad hlubinou (např. výkopem o stejné vzdálenosti dna od zemského povrchu) anebo nad nebezpečnou kapalinou (benzínem, olejem, žumpou apod.)
výškové práce.jpg

Pracovní pomůcky

· Nepolstrovaný nebo polstrovaný celotělový úvaz. Může to být např. Singing Ropedancer Rock.
· Tlumič pádů se dvěma spojkami, které se připojují k žebříku, nebo k lešenářským trubkám, či ke konstrukcím podobného typu. Tlumič může být např. Singing Rock K3353.
· Lanový přístup např. Singing Fine Line Rock.
· Protipádové záložní lano např. Camp Goblin.
· Polohovací pracovní systém pracovního lana, např. Tendon Static, anebo s polohovací brzdou Petz Rig.